Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2019

(15:35 | 28/01/2019)

Sáng ngày 25/01 tại trụ sở, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Lộc, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở; đồng chí Võ Thị Vân, Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn cơ sở cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động.

Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Xuân Lộc phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường; báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở.

Sau khi được nghe các báo cáo và gợi ý thảo luận của đồng chí Giám đốc Sở, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp thiết thực tập trung vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị được giao phụ trách; hỗ trợ kinh phí để các tổ công đoàn hoạt động phong trào thể thao, văn nghệ; thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ đúng quy định, … 

Đồng chí Võ Thị Vân thay mặt Lãnh đạo Sở phát động phong trào thi đua với chủ đề hành động năm 2019 tục là: “kiện toàn tổ chức bộ máy; tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch 05 năm của ngành.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Lộc biểu dương và đánh giá cao thành tích mà Cơ quan và Công đoàn cơ sở đã đạt được trong năm 2018, đồng thời khắc phục những hạn chế và đề nghị toàn thể công chức, viên chức và công đoàn viên phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt 03 nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2019:

Một là,tăng cường trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý, của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc 05 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên và môi trường.

Hai là,đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành.

Ba là,tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách về tài nguyên và môi trường; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý chặt chẽ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Toàn cảnh hội nghị (ảnh Minh Phong)

Minh Phong