Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Dữ liệu về thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Dữ liệu về giải quyết tranh chấp đất đai (9)

(14:46 | 08/01/2019)

Dữ liệu về giải quyết tranh chấp đất đai (9)

 

STT

Nội dung

Năm

Địa chỉ

Số Quyết định

1061

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Cao Văn Thanh

2002

Vĩnh Tiến – xã Vĩnh Thắng - huyện Gò Quao – tỉnh KG

133/QĐ-TTr

1062

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Ngô Xuân Lang,Tăng Thị Kim Lánh, Lê Thị Kim Cúc, Phù Thị Lành

2002

P. Bình San – TX. Hà Tiên – tỉnh KG

142/QĐ-TTr

1063

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phùng Thị Thu

2002

Số 205 - Phương Thành - KP 4 - P. Bình San – TX. Hà Tiên – tỉnh KG

156/QĐ-TTr

1064

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Hiền

2002

Trần Phủ Đạt – P. Đông Hồ - TX. Hà Tiên – tỉnh KG

 

1065

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Khưu Thanh Hùng

2002

KP 5 – P. Đông Hồ - TX. Hà Tiên – tỉnh KG

113/QĐ-TTr

1066

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Tiếu

2002

KP 3 – P. Pháo Đài - TX. Hà Tiên – tỉnh KG

141/QĐ-TTr

1067

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Xuyên

2002

KP 2 – P. Pháo Đài - TX. Hà Tiên – tỉnh KG

74/QĐ-TTr

1068

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Khưu Văn Tùng

2002

Số 22/2 - Chi Lăng - KP 3 – P. Vĩnh Lạc – TX. Rạch Giá – tỉnh KG

75/QĐ-TTr

1069

Giải quyết đơn khiếu nại của Phạm Thị Hà

2002

Vàm Rầy – xã Bình Sơn – huyện Hòn Đất – tỉnh KG

19/QĐ-TTr

1070

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Năm

2002

Thuận Tiến – xã Bình Sơn - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

18/QĐ-TTr

1071

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Ngọc Điệp

2002

Mỹ Quí - Mỹ Luông – huyện Chợ Mới – tỉnh An Giang

70/QĐ-TTr

1072

Giải quyết đơn khiếu nại của 4 hộ dân Lê Th Gọn, Đỗ Thị Hý, Nguyễn Thị Mành, Nguyễn Ngọc Trai

2002

Hòa Long 4 - TT. An Châu – huyện Châu Thành – tỉnh An Giang

101/QĐ-TTr

1073

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Châu Thị Kéo

2002

Số 129 - Trung Sơn - Vọng Thê – huyện Thoại Sơn – tỉnh An Giang

102/QĐ-TTr

1074

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Kuol

2002

Số 926/3 - Nguyễn Trung Trực - KP2 – P. An Hòa – TX. Rạch Giá – tỉnh KG

1206/QĐ-UB

1075

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tài

2002

Kiên Hảo – xã Mỹ Hiệp Sơn – huyện Hòn Đất – tỉnh KG

155/QĐ-TTr

1076

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Thúy

2002

Hiệp Tân – xã Mỹ Hiệp Sơn - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

1205/QĐ-UB

1077

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Vũ Ngọc Dương

2002

Tân Điền – xã Mỹ Lâm- huyện Hòn Đất – tỉnh KG

67/QĐ-TTr

1078

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Đạo

2002

Số 483/1 - Ngô Quyền - KP 4 – P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

1210/QĐ-UB

1079

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Công Đức

2002

Mỹ Hưng – xã Mỹ Lâm - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

1459/QĐ-UB

1080

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Cao Văn Quới

2002

Mỹ Phước – xã Mỹ Lâm - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

 

1081

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Hồng

2002

Nông Trường – xã Mỹ Lâm - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

69/QĐ-TTr

1082

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Đài

2002

Mỹ Thái – xã Nam Thái Sơn - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

66/QĐ-TTr

1083

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Võ Thị Pha, Võ Thị Vân, Võ Văn Minh

2002

Sơn Tiến - xã Nam Thái Sơn - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

165/QĐ-TTr

1084

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Ky

2002

Thị Tứ - TT. Sóc Sơn - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

1211/QĐ-UB

1085

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Sâm, Lý Thị Lan

2002

Thị Tứ - TT. Sóc Sơn - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

22/QĐ-TTr

1086

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Dững

2002

Giàn Gừa – xã Sơn Kiên - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

71/QĐ-TTr

1087

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Mỳ

2002

Vàm Răng – xã Sơn Kiên - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

85/QĐ-TTr

1088

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lâm Văn Siện

2002

Vàm Răng – xã Sơn Kiên - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

170/QĐ-TTr

1089

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Thửng

2002

Vàm Răng – xã Sơn Kiên - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

21/QĐ-TTr

1090

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lâm Thị Em

2002

Đường Hòn - TT. Hòn Đất - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

1207/QĐ-UB

1091

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đoàn Thị Gái, Lê Thị Xinh

2002

Lình Huỳnh – xã Thổ Sơn - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

98/QĐ-TTr

1092

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Sanh

2002

Hòn Sóc – xã Thổ Sơn - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

20/QĐ-TTr

1093

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lâm Văn Sáu, Võ Thanh Liêm

2002

Lình Huỳnh – xã Thổ Sơn - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

68/QĐ-TTr

1094

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Thu

2002

Hòn Sóc – xã Thổ Sơn - huyện Hòn Đất – tỉnh KG

 

1095

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Chí

2002

Rẫy Mới – xã Bình An – huyện Kiên Lương – tỉnh KG

169/QĐ-TTr

1096

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Hòa

2002

Rạch Đùng – xã Bình An - huyện Kiên Lương – tỉnh KG

1458/QĐ-UB

1097

Giải quyết đơn khiếu nại của Tạ Tấn, Tạ Ky, Tạ Kim Ngọc

2002

Hòn Chông – xã Bình An - huyện Kiên Lương – tỉnh KG

 

1098

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Đó

2002

Lung Lớn - TT. Kiên Lương - huyện Kiên Lương – tỉnh KG

2074/QĐ-UB

1099

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Trung Tín

2002

Ngã Ba - TT. Kiên Lương - huyện Kiên Lương – tỉnh KG

153/QĐ-UB

1100

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đào Vĩnh Trinh, Nguyễn Thị Lứ

2002

KP 3 - An Thới – huyện  Phú Quốc – tỉnh KG

 

1101

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Dư Hữu Canh

2002

Khu Tượng – xã Cửa Dương - huyện  Phú Quốc – tỉnh KG

89/QĐ-TTr

1102

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lâm Thị Chín

2002

Suối Đá – xã Dương Tơ - huyện  Phú Quốc – tỉnh KG

128/QĐ-TTr

1103

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Minh

2002

Cửa Lấp – xã Dương Tơ - huyện  Phú Quốc – tỉnh KG

90/QĐ-TTr

1104

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đỗ Văn Ngọc

2002

Suối Lớn – xã Dương Tơ - huyện  Phú Quốc – tỉnh KG

157/QĐ-TTr

1105

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngũ Thành Phúc

2002

Ấp Dương Tơ – xã Dương Tơ - huyện  Phú Quốc – tỉnh KG

253/QĐ-UB

1106

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Duyên

2002

Số 336 - KP 3 - TT. Dương Đông - huyện  Phú Quốc – tỉnh KG

2839/QĐ-UB

1107

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Võ Thị Bích Lệ

2002

Kinh 2B - TT. Tân Hiệp  - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

172/QĐ-TTr

1108

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Tạ Thị Gái, Tạ Thị Lệ, Tạ Thị Nương, Hồ Thị Đầy

2002

Tân Vụ - xã Tân Hội - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

787/QĐ-UB

1109

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Nghiệp

2002

Phú Hội – xã Tân Hội - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

128/QĐ-TTr

1110

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đồng Văn Đúng

2002

Đông Lộc – xã Thạnh Đông - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

30/QĐ-TTr

1111

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Út, Nguyễn Kim Huệ

2002

Kinh 9B – xã Thạnh Đông  - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

64/QĐ-TTr

1112

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Năm

2002

Đông Phước – xã Thạnh Đông A - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

120/QĐ-TTr

1113

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đặng Ngọc Hưng, Đặng Ngọc Tuyển

2002

Kinh 10B – xã Thạnh Đông B - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

33/QĐ-TTr

1114

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trương Văn Lý

2002

Tân Phú – xã Tân Hiệp B - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

162/QĐ-TTr

1115

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Hồ Thị Ngọ

2002

Khóm B - TT. Tân Hiệp - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

121/QĐ-TTr

1116

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Thu Ba

2002

Số 91/10 - Lê Quý Đôn – P. An Hòa – TX. Rạch Giá – tỉnh KG

80/QĐ-TTr

1117

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Võ Thị Hoa

2002

Số 865 - Nguyễn Trung Trực – P. An Hòa - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

102/QĐ-TTr

1118

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Quan Hường

2002

Số 839/1/2 - Nguyễn Trung Trực – P. An Hòa - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

79/QĐ-TTr

1119

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Vương Thọ Khuôn

2002

Số 497 - Trần Khánh Dư – P. An Hòa - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

78/QĐ-TTr

1120

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thiềm Thanh Xuân

2002

Số 906/2 - Nguyễn Trung Trực - KP 2 – P. An Hòa - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

2075/QĐ-UB

1121

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lưu Mỹ Ướng

2002

Số 187 - U Minh 10 – P. Rạch Sỏi - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

171/QĐ-TTr

1122

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thành Châu, Dương Chí Cường

2002

Số 29/1 - Cô Giang - KP 2 - Vĩnh Lạc - Rạch Giá - KG

48/QĐ-UB

1123

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kim Cúc

2002

257 - Lâm Quang Ky –P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

12/QĐ-TTr

1124

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Long

2002

Số 422/24 - Lâm Quang Ky - KP 5  - P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

793/QĐ-UB

1125

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngọc Ảnh, Quách Văn Muối

2002

Số 52 - Chu Văn An - KP 4 – P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

3479/QĐ-UB

1126

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thùy Trang

2002

Số 606/5 - Nguyễn Trung Trực – P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

137/QĐ-TTr

1127

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Hà Thị Trang

2002

Số 31 - Điện Biên Phủ - P. Vĩnh Quang - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

136/QĐ-TTr

1128

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Hùng, Nguyễn Văn Khá, Nguyễn Thị Mỹ Hương, Phạm Thị Son

2002

Hẻm 31-Nguyễn Trãi-KP.Nguyễn Trãi – P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

794/QĐ-UB

1129

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Hữu Phương

2002

Số 391/19 - Nguyễn Bỉnh Khiêm - KP.Nguyễn Trung Trực – P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

48/QĐ-TTr

1130

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trương Tấn Quới

2002

Số 39/23/6 - Trần Quốc Toản – P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

109/QĐ-TTr

1131

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Đức Thành

2002

79/2/4 - Trịnh Hoài Đức - KP 3 – P. Vĩnh Thanh Vân - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

795/QĐ-UB

1132

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Tư

2002

Số 50/11 - Thành Thái - KP 2 – P. Vĩnh Thanh Vân - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

1455/QĐ-UB

1133

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Tâm

2002

Số 144 - Tổ 7 - KP 6 – P. Vĩnh Thông - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

150/QĐ-TTr

1134

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Hoạnh

2002

Minh Tân – xã Minh Thuận  - huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

164/QĐ-TTr

1135

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Bộ

2002

Số 877 - Ngô Quyền - KP 2 – P. An Hòa – TX. Rạch Giá – tỉnh KG

16/QĐ-TTr

1136

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Dẩu

2002

Vĩnh Đông 2 - TT. Vĩnh Thuận - huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

85/QĐ-TTr

1137

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Cao Thị Nương

2002

Hòa Thành – xã Vĩnh Bình Nam - huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

58/QĐ-TTr

1138

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bảy

2002

Cái Nứa – xã Vĩnh Bình Nam - huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

123/QĐ-TTr

1139

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Châu Hoàng Năng

2002

Vĩnh Trung – xã Vĩnh Hòa - huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

15/QĐ-TTr

1140

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Chung Văn Vui

2002

Vĩnh Tây – xã Vĩnh Phong - huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

57/QĐ-TTr

1141

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lưu Thị Ba, Võ Văn Mật

2002

ấp 11 – xã Vĩnh Tuận - huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

07/QĐ-TTr

1142

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Đẹp

2002

Vĩnh Trinh - xã Vĩnh Thuận  - huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

61/QĐ-TTr

1143

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Sót

2002

Vĩnh Trinh - xã Vĩnh Thuận - huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

 

1144

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Tư

2002

Ấp 14 - xã Vĩnh Thuận - huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

56/QĐ-TTr

1145

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thu Vân

2002

Ấp 14 - xã Vĩnh Thuận- huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

149/QĐ-TTr

1146

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Thanh Hùng

2002

Nam Quý – xã Đông Thái – huyện An Biên – tỉnh KG

548/QĐ-UB

1147

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lung

2003

Trung Sinh – xã Đông Thái - huyện An Biên – tỉnh KG

74/QĐ-TTr

1148

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Văn Phúc

2003

Bảy Chợ - xã Đông Thái - huyện An Biên – tỉnh KG

73/QĐ-TTr

1149

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Kim Thanh

2003

ấp Sáu - Biển Bạch - Thái Bình – tỉnh Cà Mau

44/QĐ-TTr

1150

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Xua

2003

Bảy Chợ - xã Đông Thái - huyện An Biên – tỉnh KG

75/QĐ-TTr

1151

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ba

2003

Xẻo Rô – xã Hưng Yên - huyện An Biên – tỉnh KG

93/QĐ-TTr

1152

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Thành Sơn

2003

Xẻo Rô – xã Hưng Yên - huyện An Biên – tỉnh KG

45/QĐ-TTr

1153

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Thành Tâm

2003

Xẻo Rô – xã Hưng Yên - huyện An Biên – tỉnh KG

67/QĐ-TTr

1154

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Lợi

2003

Số 14 - Mai Thị Hồng Hạnh  - P. Rạch Sỏi – TX. Rạch Giá – tỉnh KG

3135/QĐ-UB

1155

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Hạnh tranh chấp với bà Thị Hợi

2003

KV 3 - TT. Thứ Ba - huyện An Biên – tỉnh KG

 

1156

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Danh Long

2003

KV 3 - TT. Thứ Ba - huyện An Biên – tỉnh KG

 

1157

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Phẩm

2003

KV 2 - TT. Thứ Ba - huyện An Biên – tỉnh KG

94/QĐ-TTr

1158

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Bùi Hoàng Lâm

2003

Chín Xáng – xã Đông Hòa – huyện An Minh – tỉnh KG

08/QĐ-TTr

1159

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đỗ Văn Năm

2003

Chín Chợ - xã Đông hòa - huyện An Minh – tỉnh KG

09/QĐ-TTr

1160

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Công Thành, Lê Thị Phước Vân; Phan Thanh Phong

2003

Bảy Xáng – xã Đông hòa - huyện An Minh – tỉnh KG

91/QĐ-TTr

1161

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Tống Thành Vân

2003

Bảy Xáng – xã Đông hòa - huyện An Minh – tỉnh KG

24/QĐ-TTr

1162

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Tương Lai

2003

Ngã Bát – xã Đông Hưng B - huyện An Minh – tỉnh KG

103/QĐ-TTr

1163

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Cao Thị Ngon

2003

Xẻo Lá – xã Đông Thạnh - huyện An Minh – tỉnh KG

25/QĐ-TTr

1164

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Mai Tấn Lực

2003

Số 966 - KV 3 - TT. Mười Một - huyện An Minh – tỉnh KG

102/QĐ-TTr

1165

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Hồ Thị Tuyết

2003

Số 1212 - KV 2 - TT. Thứ 11 - huyện An Minh – tỉnh KG

1148/QĐ-UB

1166

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Văn Cứ

2003

Kim Qui A – xã Vân Khánh - huyện An Minh – tỉnh KG

07/QĐ-TTr

1167

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Văn Miểng

2003

Mương Đào A – xã Vân Khánh - huyện An Minh – tỉnh KG

92/QĐ-TTr

1168

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Tấn Phát

2003

Kim Qui A – xã Vân Khánh  - huyện An Minh – tỉnh KG

49/QĐ-TTr

1169

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Út

2003

Ngọc Hiển – xã Vân Khánh Đông - huyện An Minh – tỉnh KG

 

1170

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trương Phú Tường

2003

Hòa Thuận – xã Vĩnh Hòa Hiệp – huyện Châu Thành – tỉnh KG

04/QĐ-TTr

1171

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Đệ

2003

An Bình – xã Minh Hòa - huyện Châu Thành – tỉnh KG

59/QĐ-TTr

1172

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Ty

2003

Tân Hưng – xã Giục Tượng - huyện Châu Thành – tỉnh KG

62/QĐ-TTr

1173

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Lữ

2003

Sơn Hòa – xã Nam Thái Sơn – huyện Hòn Đất – tỉnh KG

61/QĐ-TTr

1174

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Nhuối

2003

Thạnh Hưng – xã Thạnh Lộc - huyện Châu Thành – tỉnh KG

 

1175

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lâm Văn Điền

2003

Hòa Mỹ - xã Định Hòa – huyện Gò Quao – tỉnh KG

111/QĐ-TTr

1176

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Hoàng

2003

Phước Hưng 1 - TT. Gò Quao - huyện Gò Quao – tỉnh KG

22/QĐ-TTr

1177

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hóa Chấp

2003

Xuân Bình – xã Thới Quản - huyện Gò Quao – tỉnh KG

23/QĐ-TTr

1178

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Hai

2003

Ấp 4 – xã Vĩnh Tuy - huyện Gò Quao – tỉnh KG

04/QĐ-TTr

1179

Giải quyết đơn khiếu nại của 5 hộ dân Phạm Thị Lành

2003

Chợ Vĩnh Tuy - xã Vĩnh Tuy - huyện Gò Quao – tỉnh KG

2891/QĐ-UB

1180

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Que

2003

Ấp 1 – xã Vĩnh Tuy - huyện Gò Quao – tỉnh KG

94/QĐ-TTr

1181

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Dương Khem và Huỳnh Văn Hội

2003

Hòn Heo – xã Dương Hòa – huyện Kiên Lương – tỉnh KG

 

1182

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Thanh Quang

2003

Tổ 10 - Kinh 9 - TT. Kiên Lương - huyện Kiên Lương – tỉnh KG

154/QĐ-TTr

1183

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Tiếng

2003

Số 16 - Lê Thị Hồng Gấm – P. Vĩnh Thanh – TX. Rạch Giá – tỉnh KG

291/QĐ-TTr

1184

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tho

2003

Khóm A - TT. Tân Hiệp – huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

63/QĐ-TTr

1185

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Vương Thị Bình

2003

Ấp 7 – TT. An Thới  - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

18/QĐ-TTr

1186

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Bé

2003

Ấp 3 – xã Cửa Cạn - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

50/QĐ-TTr

1187

Giải quyết đơn khiếu nại của Cảng Hàng Không Phú Quốc

2003

Bến Tràm – xã Cửa Dương - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

 

1188

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Tích Đức

2003

Cửa Lấp – xã Dương Tơ - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

91/QĐ-TTr

1189

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kim Huê

2003

KP 2 - TT. Dương Đông - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

82/QĐ-TTr

1190

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Võ Thị Mãnh

2003

KP 4 - TT. Dương Đông - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

81/QĐ-TTr

1191

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Muộn

2003

Gành Gió Ngoài - TT. Dương Đông - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

76/QĐ-TTr

1192

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Bảy Phụng

2003

KP 2 - TT. Dương Đông - huyện Phú Quốc – tỉnh KG

17/QĐ-TTr