Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Dữ liệu về thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Dữ liệu về giải quyết tranh chấp đất đai (2)

(14:37 | 08/01/2019)

Dữ liệu về giải quyết tranh chấp đất đai (2)

STT

Nội dung

Năm

Địa chỉ

Số Quyết định

120

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Hà

1996

Ấp 14 - xã Vĩnh Thuận - huyện Vĩnh Thuận - tỉnh KG

341/QĐ-UB

121

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trương Phước Cương

1996

Ấp Vĩnh Đông 2 - TT. Vĩnh Thuận - huyện Vĩnh Thuận - tỉnh KG

 

122

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Kim Long

1996

Ấp Vĩnh Phước - TT. Vĩnh Thuận -  huyện Vĩnh Thuận - tỉnh KG

1535/QĐ-UB

123

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lý Diệu Minh

1996

Ấp Vĩnh Phước - TT. Vĩnh Thuận - huyện Vĩnh Thuận - tỉnh KG

 

124

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Kỉnh

1996

Ấp Vĩnh Phước 2 - TT. Vĩnh Thuận - huyện Vĩnh Thuận - tỉnh KG

343/QĐ-UB

125

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Mai Thị Nhàn

1996

Tổ 1 - KP 6 - P. An Hòa - TX Rạch Giá - tỉnh KG

1500/QĐ-UB

126

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Sinh

1996

KP 7 - P. An Hòa - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

 

127

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Ngọc Trung

1996

Số 03 - Đ. Mạc Đỉnh Chi -  P. Vĩnh Thanh - TP. Rạch Giá - tỉnh KG

525/QĐ-UB

128

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Xuân

1996

Số 08 - Đ. Ngô Quyền - P. An Hòa - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

1498/QĐ-UB

129

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Chung Thị Út

1996

KP 7 - P. An Hòa - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

 

130

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lâm Hữu Lịch với Viện kiểm sát tỉnh KG

1996

KP 1 - P. An Hòa - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

 

131

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Biểu

1996

Số 59/3 - KP 6 - P. Rạch Sỏi - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

307/QĐ-UB

132

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trang Thị Lền

1996

Tồ 4 -  KP 4 - P. An Hòa - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

1509/QĐ-UB

133

Giải quyết đơn khiếu nại của  Tập thể dân Tổ 19

1996

Tổ 19 - KP 1 - P. Rạch Sỏi - TX. Rạch Giá

25/QĐ-UB

134

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Xe

1996

KP Vĩnh Viễn - P.Vĩnh Hiệp -  TX. Rạch Giá - tỉnh KG

231/QĐ-UB

135

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Hồng Á

1996

Đ. Nguyễn Văn Cừ - KP 5 - P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

529/QĐ-UB

136

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Mai Nhất Nguyện

1996

Số 3/5 - Nguyễn Trung Trực - P. Vĩnh Lạc TX. Rạch Giá - tỉnh KG

1203/QĐ-UB

137

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Thiện

1996

Số 39 - Chi Lăng - P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

1231/QĐ-UB

138

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Công Định

1996

Số 72A - 30/4 - Võ Thị Sáu - P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

1502/QĐ-UB

139

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hồng Sơn Đông

1996

Số 17 - Quang Trung - P. Vĩnh Thanh - TX.. Rạch Giá - tỉnh KG

1496/QĐ-UB

140

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trương Thị Sáu

1996

Số 14/22 - Thành Thái - KP 2 - P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

 

141

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hồng Sơn Đông

1997

Đông Thành - xã Đông Thái - huyện An Biên - tỉnh KG

1570/QĐ-UB

142

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Công Lập

1997

Bào Trâm - xã Nam Yên - huyện An Biên - tỉnh KG

2198/QĐ-UB

143

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Hải

1997

Mương Quao - xã Tây Yên - huyện An Biên - tỉnh KG

1568/QĐ-UB

144

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Văn Lộc

1997

Xẻo Lùng - xã Thạnh Yên - huyện An Biên - tỉnh KG

1242/QĐ-UB

145

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Út

1997

Số 5A/2 - KP 7 - P. Rạch Sỏi - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

1176/QĐ-UB

146

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lương Thiện Công

1997

Minh Hòa - xã Đông Hòa - huyện An Minh - tỉnh KG

1258/QĐ-UB

147

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phùng Văn Mẫm

1997

Ấp 9 Chợ - xã Đông Hòa - huyện An Minh - tỉnh KG

 

148

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Tài Năng

1997

Chín Xáng - xã Đông Hòa - huyện An Minh - tỉnh KG

1257/QĐ-UB

149

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Chót

1997

Thuồng Luồng - xã Đông Hưng - huyện An Minh - tỉnh KG

1253/QĐ-UB

150

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Lọt

1997

Thuận Hòa - huyện An Minh - tỉnh KG

254/QĐ-UB

151

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Văn Chúa

1997

Gò Đất - xã Bình An -  huyện Châu Thành - tỉnh KG

1158/QĐ-UB

152

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hai

1997

Minh Tân - xã Giục Tượng - huyện Châu Thành - tỉnh KG

1245/QĐ-UB

153

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Văn Chúa

1997

Tân Bình - xã Giục Tượng - huyện Châu Thành - tỉnh KG

2567/QĐ-UB

154

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê văn Hoàng

1997

Hòa Lộc - xã Mông Thọ A - huyện Châu Thành - tỉnh KG

2569/QĐ-UB

155

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thúy

1997

Kinh 4 - xã Tân Hiệp A - Tân Hiệp

1157/QĐ-UB

156

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đinh Thị A

1997

Số 140/10 - Hòa An - xã Mong Thọ B - huyện Châu Thành - tỉnh KG

1164/QĐ-UB

157

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Huệ

1997

Hòa An - xã Mong Thọ B - huyện Châu Thành - tỉnh KG

2560/QĐ-UB

158

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lưu Trường Quốc

1997

KP. Minh Long - TT. Minh Lương - huyện Châu Thành - tỉnh KG

1163/QĐ-UB

159

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Thành

1997

Hòa Thuận - xã Vĩnh Hòa Hiệp - huyện Châu Thành - tỉnh KG

1155/QĐ-UB

160

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Mai

1997

Kp 1 - P. Rạch Sỏi - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

1161/QĐ-UB

161

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết

1997

Vĩnh Thạnh A - xã Vĩnh Hòa Hiệp - huyện Châu Thành - tỉnh KG

2563/QĐ-UB

162

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Ba

1997

Tà Yểm - xã Bàn Tân Định - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

306/QĐ-UB

163

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Hung

1997

Trần Văn Nghĩa - xã Bàn Tân Định - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

1166/QĐ-UB

164

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Kiểu

1997

Biện Cui - xã Bàn Tân Định - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

1244/QĐ-UB

165

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Kỉnh

1997

Tà Yểm - xã Bàn Tân Định - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

1177/QĐ-UB

166

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Năm

1997

Minh Lạc - TT. Minh Lương - huyện Châu Thành - tỉnh KG

1170/QĐ-UB

167

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Minh Nhơn

1997

Biện Cui - xã Bàn Tân Định - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

1159/QĐ-UB

168

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trịnh Kim Tuyết

1997

Sở Tại - xã Bàn Tân Định - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

2092/QĐ-UB

169

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Hữu

1997

Mỹ Phú - TT. Sóc Sơn - huyện Hòn Đất - tỉnh KG

1169/QĐ-UB

170

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Mười

1997

Hòa An A - xã Hòa Hưng - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

2091/QĐ-UB

171

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Tống Thị Phượng

1997

Hòa An - xã Hòa Hưng - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

1174/QĐ-UB

172

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đoàn Văn Đâu

1997

Hòa An B - xã Hòa Thuận - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

1171/QĐ-UB

173

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thị Nhung

1997

Hòa An B - xã Hòa Thuận - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

1171/QĐ-UB

174

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lịnh

1997

Ngọc Thuận - xã Ngọc Chúc - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

307/QĐ-UB

175

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Cúc

1997

ấp 4 - xã Long Thạnh - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

2088/QĐ-UB

176

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Dơn

1997

ấp 4 - xã Thạnh Hòa - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

1167/QĐ-UB

177

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hoàng Nghĩa

1997

ấp 2 - xã Thạnh Hòa -  huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

301/QĐ-UB

178

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Thiệu

1997

ấp 3 - xã Thạnh Hòa - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

1173/QĐ-UB

179

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Tư

1997

50, tổ 6, Khóm B - TT. Tân Hiệp - huyện Tân Hiệp - tỉnh KG

1175/QĐ-UB

180

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đào Cô

1997

Thạnh Phước - xã Thạnh Hưng - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

1569/QĐ-UB

181

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Võ Thị Hai

1997

Thới Hòa - xã Thới Đông - huyện Ô Môn - TP. Cần Thơ

1183/QĐ-UB

182

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Huỳnh

1997

Thạnh Lộc - xã Thạnh Hưng - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

1162/QĐ-UB

183

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn văn Lên

1997

Thạnh Nguyên - xã Thạnh Hưng - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

304/QĐ-UB

184

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Mặng

1997

Thạnh Lộc - xã Thạnh Hưng - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

1571/QĐ-UB

185

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Dương Thị Thà

1997

Mỹ Thạnh - xã Mỹ Lâm - huyện Hòn Đất - tỉnh KG

302/QĐ-UB

186

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Võ Thị Thừa

1997

Thạnh Phước - xã Thạnh Hưng - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

1172/QĐ-UB

187

Giải quyết đơn khiếu nại của bà  Trần Thị Ưa

1997

Thạnh Trung - xã Thạnh Hưng - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

308/QĐ-UB

188

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phan Thị Hằng

1997

Vĩnh Phú - xã Vĩnh Thạnh - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

1147/QĐ-UB

189

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hùng

1997

Quang Mẫn - TT. Giồng Riềng - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

2087/QĐ-UB

190

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Thành Công

1997

ấp 7 - xã Vĩnh Viển - huyện Long Mỹ - TP. Cần Thơ

1168/QĐ-UB

191

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Huôl

1997

Vĩnh Lợi - xã  Vĩnh Thạnh - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

1165/QĐ-UB

192

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Gòn

1997

Hòa Út - xã Định Hòa - huyện Gò Quao - tỉnh KG

267/QĐ-UB

193

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lý Công Thương

1997

Hòa Hiếu 1 - xã Định Hòa - huyện Gò Quao - tỉnh KG

266/QĐ-UB

194

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tròn

1997

Phước Hưng - TT. Gò Quao - huyện Gò Quao - tỉnh KG

260/QĐ-UB

195

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lâm Văn Tú

1997

Xuân Bình - xã Thới Quản - huyện Gò Quao - tỉnh KG

 

196

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Huỳnh Hoa Lũy

1997

Ấp 2 - xã Thủy Liễu - huyện Gò Quao - tỉnh KG

265/QĐ-UB

197

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Dánh

1997

Ấp 7 - xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc - huyện Gò Quao - tỉnh KG

1509/QĐ-UB

198

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Văn Inh

1997

Ấp 1 - xã Vĩnh Tuy - huyện Gò Quao - tỉnh KG

1598/QĐ-UB

199

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Phôn

1997

Rẫy Mới - P. Bình An – huyện Hà Tiên - tỉnh KG

2086/QĐ-UB

200

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Anh Tiên

1997

Hòn Chông - P. Bình An - huyện Hà Tiên - tỉnh KG

2093/QĐ-UB

201

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đào Thị Keo

1997

Bãi Ớt - xã Dương Hòa  - huyện Hà Tiên - tỉnh KG

2558/QĐ-UB

202

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hồng

1997

Tô Châu - xã Thuận Yên - huyện Hà Tiên - tỉnh KG

2090/QĐ-UB

203

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Của, Lê Văn Dương, Lê Thị Duyên

1997

Hiệp Tân - xã Mỹ Hiệp Sơn -  huyện Hòn Đất - tỉnh KG

311/QĐ-UB

204

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phan Hồng Huệ

1997

Hiệp Trung - xã Mỹ Hiệp Sơn - huyện Hòn Đất - tỉnh KG

1150/QĐ-UB

205

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Kim Phụng

1997

Hiệp Bình - xã Mỹ Hiệp Sơn - huyện Hòn Đất - tỉnh KG

1148/QĐ-UB

206

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Đại

1997

Mỹ Hưng - xã Mỹ Lâm - huyện Hòn Đất - tỉnh KG

2564/QĐ-UB

207

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Cồ

1997

Vàm Gừa - xã Sơn Kiên - huyện Hòn Đất - tỉnh KG

2070/QĐ-UB

208

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Màu

1997

Ấp số 8 - xã Sơn Kiên - huyện Hòn Đất - tỉnh KG

305/QĐ-UB

209

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Bảy

1997

Mỹ Thuận - TT. Sóc Sơn - huyện Hòn Đất - tỉnh KG

303/QĐ-UB

210

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Văn Cứng

1997

Mỹ Hòa - TT. Sóc Sơn - huyện Hòn Đất - tỉnh KG

309/QĐ-UB

211

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lắm

1997

Mỹ Hòa - TT. Sóc Sơn - huyện Hòn Đất - tỉnh KG

1151/QĐ-UB

212

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Hồ Thị Năm

1997

Số 136/3/6 - P13 - Quận 10 -  TP. Hồ Chí Minh

1572/QĐ-UB

213

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Út

1997

Mỹ Thuận  - TT. Sóc Sơn - huyện Hòn Đất - tỉnh KG

2064/QĐ-UB

214

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Quang Minh

1997

Cầu Hòn - TT. Hòn Đất - Hòn Đất - tỉnh KG

312/QĐ-UB

215

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Diệp Thị Huệ

1997

Khu Tượng - xã Cửa Dương -  huyện Phú Quốc - tỉnh KG

 

216

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Bé

1997

KP 4 - TT. Dương Đông - huyện Phú Quốc - tỉnh KG

 

217

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hân

1997

KP 2 - P. An Hòa -  TX. Rạch Giá - tỉnh KG

1259/QĐ-UB

218

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Hiền Hậu

1997

Số 149A - KP 6 - P. An Hòa - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

2609/QĐ-UB

219

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Thiện Tành

1997

Tổ 1 - KP 6 - P. An Hòa - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

262/QĐ-UB

220

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Thái Thành Biết

1997

Số 36A - KP 8 - P. An Hòa - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

688/QĐ-UB

221

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Thành Khi

1997

Số 233 - KP 8 - P. An Hòa - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

686/QĐ-UB

222

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hội

1997

KP2 - P. Rạch Sỏi - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

1255/QĐ-UB

223

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Xị

1997

Tổ 1 - KP 6 - P. Rạch Sỏi - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

2565/QĐ-UB

224

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Cao Thị Út

1997

Tổ 5 - KP 6 - P. Rạch Sỏi TX. Rạch Giá - tỉnh KG

2063/QĐ-UB

225

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Kỉnh

1997

Số 419E - KP Vĩnh Viễn - P. Vĩnh Hiệp - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

689/QĐ-UB

226

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Dương Quý

1997

Số 9B - KP Vĩnh Viễn - P. Vĩnh Hiệp - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

1254/QĐ-UB

227

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Kim Hương

1997

Số 28 - Nguyễn Trung Trực - P. Vĩnh Lạc -TX. Rạch Giá - tỉnh KG

2068/QĐ-UB

228

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Dương Thị Liền

1997

KP 2 - P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

2071/QĐ-UB

229

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Thái Bình

1997

Nguyễn Trung Trực - KP 3 - P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

257/QĐ-UB

230

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lương Kim Liên

1997

106 - Ngô Quyền - KP 3 -  P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

2066/QĐ-UB

231

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lý Chúa

1997

Số 31 - Chi Lăng - P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

2067/QĐ-UB

232

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Tỷ

1997

Số 39/11 - Nguyễn Trung Trực - KP 4 - P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

 

233

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Hiền

1997

Số 8/8 - Trần Phú - KP 5 - P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

1256/QĐ-UB

234

Giải quyết đơn khiếu nại của Quách Thị Thúy Nga, Quách Thị Thu Hồng, Quách Thị Thu Nhi

1997

Số 7/9 - Rẫy Giữa - KP5 -  P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

693/QĐ-UB

235

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đức Dũng

1997

KP 5 - P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

1601/QĐ-UB

236

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Ba

1997

Số 391-QL80 - KP Nguyễn Bỉnh Khiêm - P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

264/QĐ-UB

237

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Thuận Thảo

1997

Số 22/3B - KP Quang Trung Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

261/QĐ-UB

238

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Thị Dung Hạnh

1997

Số 25/3 - Quang Trung - Rạch Giồng -  P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

2069/QĐ-UB

239

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Hường

1997

Số 427 - Liên tỉnh - P. Vĩnh Thanh -  TX. Rạch Giá - tỉnh KG

691/QĐ-UB

240

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nhan Thị Hai

1997

Số 32A - Quang Trung - Kp.Quang Trung  - P. Vĩnh Thanh - TX.Rạch Giá

263/QĐ-UB

241

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lâm Thanh Cảnh

1997

Số 29 - Tôn Quang Huy - KP Rạch Giồng- P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

2336/QĐ-UB

242

Giải quyết đơn khiếu nại của ông La Vĩnh Lưu

1997

Số 21/1 - Quang Trung - P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

692/QĐ-UB

243

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đặng Thị Mùi

1997

Số 9A - Đồng Khởi - P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

2335/QĐ-UB

244

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Mai Duy Thông

1997

Số 15/1 - Lộ Mới - Rạch Giồng -  Vĩnh Thanh - TX.Rạch Giá

1260/QĐ-UB

245

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Kim Chung

1997

Số 25 - Đ. 30/4 - Quang Trung - P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

255/QĐ-UB

246

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lâm Minh Xuân

1997

Số 8/96 - Mậu Thân - P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

256/QĐ-UB

247

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phan Thị Hoa

1997

Số 77B - Hàm Nghi -  P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

2065/QĐ-UB

248

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lý Văn Trường

1997

Số 39 - Hùng Vương - P. Vĩnh Thanh Vân - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

2561/QĐ-UB

249

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Doãn Thị Chính

1997

Bình Thành - xã Thoại Giang - huyện Thoại Sơn - tỉnh An Giang

1609/QĐ-UB

250

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Ba

1997

Vĩnh Phước 1 - TT. Vĩnh Thuận -  huyện Vĩnh Thuận - tỉnh KG

 

251

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đinh Văn Điều

1997

Tân Bình - xã Vĩnh Bình Bắc - Vĩnh Thuận - tỉnh KG

2559/QĐ-UB

252

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lưu Thị Huệ

1997

Hiệp Hòa - xã Vĩnh Bình Bắc - huyện Vĩnh Thuận - tỉnh KG

1600/QĐ-UB

253

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Ngọc

1997

Bình Hòa - xã Vĩnh Bình Bắc - huyện Vĩnh Thuận - tỉnh KG

1156/QĐ-UB

254

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Cầm

1997

Bình Phong – xã Vĩnh Bình Nam – huyện Vĩnh Thuận - tỉnh KG

1154/QĐ-UB