Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Dữ liệu về thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Dữ liệu về giải quyết tranh chấp đất đai (1)

(14:36 | 08/01/2019)

Dữ liệu về giải quyết tranh chấp đất đai (1)

STT

Nội dung

Năm

Địa chỉ

Số Quyết định

1

Giải quyết đơn khiếu nại của bà  Lê Thị Mười

1995

Ấp Kinh 1 - xã Đông Thái -huyện An Biên - tỉnh KG

1207/QĐ-UB

2

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tứ với bà Thị Diệu

1995

Ấp Tây Sơn II - xã Đông Yên - huyện An Biên - tỉnh KG

 

3

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Ri

1995

Ấp Xẽo Đước I - xã Đông Yên - huyện An Biên - tỉnh KG

1204/QĐ-UB

4

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Sóc

1995

Ấp Bào Môn - xã Hưng Yên - huyện An Biên - tỉnh KG

1208/QĐ-UB

5

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Văn Thị Thiệt

1995

Lô 15 - xã Hưng Yên -huyện An Biên - tỉnh KG

119/QĐ-UB

6

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trương Văn Lâm

1995

Ấp Xáng 2 - xã Nam Yên - huyện An Biên - tỉnh KG

1277/QĐ-UB

7

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Hí và Phạm Văn Hòa

1995

Ấp Mương Quao - xã Tây Yên - huyện An Biên - tỉnh KG

1206/QĐ-UB

8

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trương Kim Chi tranh chấp đất với bà Nguyễn Thị Vàng

1995

Ấp Xẻo Cạn Ngọn - xã Thạnh Yên - huyện An Biên - tỉnh KG

4121/QĐ-UB

9

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Văn Kình

1995

Ấp Vĩnh Thành A - xã Vĩnh Hòa Hiệp - huyện Châu Thành - tỉnh KG

454/QĐ-UB

10

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Ba với ông Nguyễn Văn Hườn

1995

Ấp Sở Tại - xã Bàn Tân Định - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

598/QĐ-UB

11

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nhung

1995

Ấp Thạnh Xuân - xã Thạnh Hưng - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

 

12

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Kim Thu

1995

Số 10 - khu Nội ô - TT Giồng Riềng - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

1198/QĐ-UB

13

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Hồng và Trần Thị Phỉ

1995

Ấp Vĩnh Lợi - xã Vĩnh Thạnh - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

590 /QĐ-UB

14

Giải quyết đơn khiếu nại của bàLý Kim Biên  tranh chấp đất với ông Danh Diệt

1995

Ấp Hòa Hiếu - xã Định Hòa - huyện Gò Quao - tỉnh KG

603/QĐ-UB

15

Thẩm tra xác minh hồ sơ xây dựng chợ Vĩnh Hòa Hưng Nam

1995

Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam - huyện Gò Quao - tỉnh KG

425/QĐ-UB

16

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Võ Thị Bời

1995

Ấp Hiệp Hòa - xã Mỹ Hiệp Sơn - huyện Hòn Đất - tỉnh KG

1279/QĐ-UB

17

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Cúc

1995

Ấp Thị Tứ - xã Sóc Sơn - huyện Hòn Đất - tỉnh KG

873/QĐ-UB

18

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Song

1995

Ấp Tân Phước - xã Tân Hiệp B - huyện Tân Hiệp - tỉnh KG

1017/QĐ-UB

19

Giải quyết đơn khiếu nại của bà  Vương Kim Ưng

1995

Ấp tân Phú - xã Tân Hiệp B - huyện Tân Hiệp - tỉnh KG

651/QĐ-UB

20

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Tư

1995

Xã Trung Nhất - huyện Thốt Nốt - tỉnh Cần Thơ

1005/QĐ-UB

21

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Khang

1995

Ấp Kinh 6B - xã Thạnh Đông - huyện Tân Hiệp - tỉnh KG

 

22

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Bảy  với bà Trần Thị Nghĩa

1995

Ấp Kinh 9A - xã Thạnh Đông B - huyện Tân Hiệp - tỉnh KG

 

23

Giải quyết đơn khiếu nại của 4 hộ dân Nguyễn Thị Dở, Phạm Thị Khiêm, Lê Thị Hương, Lê Văn Út

1995

TT Tân Hiệp - huyện Tân Hiệp - tỉnh KG

1105/QĐ-UB

24

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Dương Thị Ba

1995

Ấp Vĩnh Đông II - TT Vĩnh Thuận huyện Vĩnh Thuận - tỉnh KG

1278/QĐ-UB

25

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Can

1995

Ấp Vĩnh Phước - TT Vĩnh Thuận - huyện Vĩnh Thuận - tỉnh KG

 

26

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Nhiễu

1995

Ấp Vĩnh Phước - TT Vĩnh Thuận - huyện Vĩnh Thuận - tỉnh KG

996/QĐ-UB

27

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đào Thị Láng

1995

Khu phố I - P. Rạch Sỏi - TX.Rạch Giá - tỉnh KG

1219/QĐ-UB

28

Giải quyết đơn khiếu nại của bàThị Năm

1995

Phường Vĩnh Hiệp - TX.Rạch Giá - tỉnh KG

652/QĐ-UB

29

Giải quyết đơn khiếu nại của Nhà thiếu nhi Lạc Hồng

1995

P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

814/QĐ-UB

30

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Đa

1995

Ấp Phú Hòa - xã Phi Thông - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

956/QĐ-UB

31

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thái Hòa

1996

Ấp Nam Quý - xã Đông Thái - huyện An Biên - tỉnh KG

541/QĐ-UB

32

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trương Thị Mành

1996

Ấp Trung Kinh - xã Đông Thái - huyện An Biên - tỉnh KG

 

33

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Quang

1996

Ấp Phú Lâm - xã Đông Thái - huyện An Biên - tỉnh KG

540/QĐ-UB

34

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thật với bà Nguyễn Thị Mười Nhỏ

1996

Ấp Tây Sơn - xã Đông Yên - huyện An Biên - tỉnh KG

 

35

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Biện  với ông Lê Văn Cò

1996

Ấp Xẽo Đước II - xã Đông Yên - huyện An Biên - tỉnh KG

 

36

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Bal  với ông Bùi Tiến Hùng

1996

Ấp Tây Sơn I - xã Đông Yên - huyện An Biên - tỉnh KG

 

37

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đào Thị Bảy

1996

Xã Hưng Yên - huyện An Biên - tỉnh KG

542/QĐ-UB

38

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Văn Hồng

1996

ấp Hai Xáng - xã Nam Yên - huyện An Biên - tỉnh KG

857/QĐ-UB

39

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trang Thị Kim Lan

1996

ấp Ba Biển A - xã Nam Yên - huyện An Biên - tỉnh KG

 

40

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Hiền

1996

Ấp Rọc Lá - xã Tây Yên - huyện An Biên - tỉnh KG

1528/QĐ-UB

41

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Bê tranh chấp đất với bà Lê Thị Lợi

1996

Ấp Ngã Bát - xã Tây Yên - huyện An Biên - tỉnh KG

 

42

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tốt

1996

Ấp Xẽo Cạn Ngọn - xã Thạnh Yên - huyện An Biên - tỉnh KG

520/QĐ-UB

43

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Lậm

1996

Khu vực 2 - TT. Thứ Ba - huyện An Biên - tỉnh KG

1203/QĐ-UB

44

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Thoại

1996

Ấp An Thoại - xã An Minh Bắc -  huyện An Minh - tỉnh KG

855/QĐ-UB

45

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Thành Bích

1996

Ấp 9 Chợ - xã Đông Hòa - huyện An Minh - tỉnh KG

206/QĐ-UB

46

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Luận

1996

Ấp 8 - xã Đông Hòa -huyện An Minh - tỉnh KG

1527/QĐ-UB

47

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Hương

1996

Ấp Thuồng Luồng - xã Đông Hưng - huyện An Minh - tỉnh KG

1532/QĐ-UB

48

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Dẹm

1996

Ấp Minh Cơ - xã Vân Khánh - huyện An Minh - tỉnh KG

205/QĐ-UB

49

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn On

1996

Ấp Mương Đào A - xã Vân Khánh -  huyện An Minh - tỉnh KG

207/QĐ-UB

50

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lộc

1996

Khu vực 3 - TT. Thứ 11 - huyện An Minh - tỉnh KG

208/QĐ-UB

51

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trương Thị Quyền, Võ Thị Thủy

1996

Khu vực 3 - TT.Thứ 11 - huyện An Minh - tỉnh KG

209/QĐ-UB 1561/QĐ-UB

52

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Hùng

1996

Khu phố Minh Phú - TT. Minh Lương - huyện Châu Thành  - tỉnh KG

 

53

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Thiện Hòa

1996

Ấp Minh Tân - xã Minh Hòa -  huyện Châu Thành - tỉnh KG

1503/QĐ-UB

54

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Vàng

1996

Ấp Mông Thọ B - huyện Châu Thành - tỉnh KG

932/QĐ-UB

55

Giải quyết đơn khiếu nại của  9 hộ dân

1996

Ấp Mông Thọ B - huyện Châu Thành - tỉnh KG

23/QĐ-UB

56

Giải quyết đơn khiếu nại của bàNguyễn Thị Sáu

1996

Ấp Vĩnh Hòa 1 - xã Vĩnh Hòa Hiệp - huyện Châu Thành - tỉnh KG

1504/QĐ-UB

57

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Thiêu

1996

Ấp Hòa Thuận - xã Vĩnh Hòa Hiệp - huyện Châu Thành - tỉnh KG

29/QĐ-UB

58

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Ét

1996

Ấp Tà Yểm - xã Bàn Tân Định - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

1499/QĐ-UB

59

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hứa Thành Thiểu

1996

Ấp Biện Cui - xã Bàn Tân Định - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

24/QĐ-UB

60

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Trạch-Thị Bạch

1996

Ấp Láng Sơn - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

34/QĐ-UB

61

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Dương Hữu Dận

1996

Xã Tân Thới - huyện Ô Môn - tỉnh Hậu Giang

35/QĐ-UB

62

Giải quyết đơn khiếu nại của ông   Trần Bảo Quang  với ông Lý Quang Minh

1996

Ấp Hòa An - xã Hòa Hưng - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

535/QĐ-UB

63

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Lâm

1996

Ấp An Lợi - xã Thạnh Phú - huyện Thốt Nốt - tỉnh Cần Thơ

538/QĐ-UB

64

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Tấn Giao

1996

Ấp 4 - xã Long Thạnh - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

30/QĐ-UB

65

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Phiện

1996

Ấp 7 - xã Long Thạnh - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

31/QĐ-UB

66

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thành Biện

1996

Ấp Ngọc Vinh - xã Ngọc Chúc - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

850/QĐ-UB

67

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Đẹt

1996

Ấp Ngọc Tân - xã Ngọc Chúc - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

1501/QĐ-UB

68

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Hai

1996

Ấp Ngọc Thuận - xã Ngọc Chúc - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

537/QĐ-UB

69

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Hữu Nhân

1996

Ấp Ngọc Thành - xã Ngọc Chúc - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

1506/QĐ-UB

70

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Thạng

1996

Ấp Ngọc Vinh - xã Ngọc Chúc - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

933/QĐ-UB

71

Giải quyết đơn khiếu nại của bà  Trần Thị Út

1996

Ấp Ngọc Thành - xã Ngọc Chúc - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

526/QĐ-UB

72

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Be

1996

Ấp 1 - xã Thạnh Hòa -huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

527/QĐ-UB

73

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Ngọc Sơn

1996

Ấp 2 - xã Thạnh Hòa - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

607/QĐ-UB

74

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lâm Thị Thậm

1996

Ấp 2 - xã Thạnh Hòa  huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

523/QĐ-UB

75

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dư, bà Nguyễn Thị Ngân

1996

Ấp Thạnh Phước - xã Thạnh Hưng - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

934/QĐ-UB

76

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Văn Lập

1996

Ấp Thạnh Xuân - xã Thạnh Hưng - huyện Giồng Riềng- tỉnh KG

851/QĐ-UB

77

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Vàng

1996

Ấp Thạnh Nguyên - xã Thạnh Hưng - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

852/QĐ-UB

78

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đoàn Văn Chí

1996

Khu vực 3 - TT. Giồng Riềng - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

1511/QĐ-UB

79

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đạng

1996

Khu vực 7 - TT. Giồng Riềng - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

1507/QĐ-UB

80

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đoàn Xuân Hường

1996

Khu vực 3 - TT. Giồng Riềng -  huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

1497/QĐ-UB

81

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Long

1996

Ấp Vĩnh Hòa - TT. Giồng Riềng - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

33/QĐ-UB

82

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trương Văn Tòng

1996

Ấp Quang Mẫn - TT. Giồng Riềng - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

1510/QĐ-UB

83

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Bùi Văn Tôn

1996

Ấp Vĩnh Phước - xã Vĩnh Thạnh - huyện Giồng Riềng - tỉnh KG

528/QĐ-UB

84

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Khối

1996

Ấp 5 - xã Định An -  huyện Gò Quao - tỉnh KG

738/QĐ-UB

85

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Ông Thái Thực và bà Thị Thiệt

1996

Ấp 4 - xã Định An - huyện Gò Quao - tỉnh KG

742/QĐ-UB

86

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Côi

1996

Ấp Hòa Hớn - xã Định Hòa - huyện Gò Quao - tỉnh KG

736/QĐ-UB

87

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Khưu Văn Mùi

1996

Ấp Hòa Hớn - xã Định Hòa - huyện Gò Quao - tỉnh KG

743/QĐ-UB

88

Giải quyết đơn khiếu nại của đại đức Danh Sữa-Chùa Sóc Ven cũ

1996

Xã Định Hòa - huyện Gò Quao - tỉnh KG

 

89

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Chiến

1996

TT.Gò Quao - huyện Gò Quao - tỉnh KG

968/QĐ-UB

90

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Minh Trượng

1996

Ấp 7 - xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc - huyện Gò Quao - tỉnh KG

740/QĐ-UB

91

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Thanh

1996

Ấp Phước Hòa - xã Vĩnh Phước - huyện Gò Quao - tỉnh KG

1558/QĐ-UB

92

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần kỳ Ưng và bà Trần Thị Nhì

1996

Ấp Phước Thành - xã Vĩnh Phước - huyện Gò Quao - tỉnh KG

737/QĐ-UB

93

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đực

1996

Ấp 3 - xã Vĩnh Tuy - huyện Gò Quao - tỉnh KG

741/QĐ-UB

94

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đặng Xuân Bá

1996

Ấp Bãi Nhà - xã Lại Sơn - huyện Kiên Hải - tỉnh KG

 

95

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Quang Khải

1996

Ấp Hòn Chông - xã Bình An - huyện Hà Tiên - tỉnh KG

1228/QĐ-UB

96

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Mông Tỷ

1996

Ấp Ba Hòn - xã Dương Hòa - huyện Hà Tiện - tỉnh KG

1230/QĐ-UB

97

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Châu Duôl

1996

Ấp Xà Xía - xã Mỹ Đức - huyện Hà Tiên - tỉnh KG

 

98

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Sáu

1996

Ấp Ngã Ba - TT. Kiên Lương - huyện Hà Tiên - tỉnh KG

48/QĐ-UB

99

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hồ Bút Thân

1996

Ấp Ngã Ba - TT. Kiên Lương - huyện Kiên Hà Tiên - tỉnh KG

1529/QĐ-UB

100

Giải quyết đơn khiếu nại của Sư cô Như Minh-Chùa Thanh Hòa Tự

1996

Ấp Rạch Núi - xã Thuận Yên - huyện Hà Tiên - tỉnh KG

1232/QĐ-UB

101

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Đang

1996

Ấp Cống Cả - xã Vĩnh Điều - huyện Hà Tiên - tỉnh KG

1229/QĐ-UB

102

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Võ Thị Tiếu, Võ Thị Gái,Võ Văn Mẫn,Võ Việt Thanh

1996

Ấp Nha Sáp - xã Vĩnh Điều - huyện Hà Tiên - tỉnh KG

1538/QĐ-UB

103

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Ngọc Hân

1996

Ấp Vàm Rầy - xã Bình Sơn - huyện Hòn Đất - tỉnh KG

849/QĐ-UB

104

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Kim Phụng

1996

Ấp Hiệp Bình - xã Mỹ Hiệp Sơn - huyện Hòn Đất - tỉnh KG

26/QĐ-UB

105

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nhứt và ông Nguyễn Văn Tại

1996

Ấp Mỹ Phước - xã Mỹ Lâm - huyện Hòn Đất - tỉnh KG

1218/QĐ-UB

106

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Như Nguyệt

1996

Ấp Tân Điền - xã Mỹ Lâm - huyện Hòn Đất - tỉnh KG

27/QĐ-UB

107

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Nhành,Trần Văn Rảnh,Trần Văn Tèo

1996

Ấp Thành Công - xã Sóc Sơn - huyện Hòn Đất - tỉnh KG

340/QĐ-UB

108

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Chiêu

1996

Ấp Vàm Răng - xã Sơn Kiên - huyện Hòn Đất - tỉnh KG

935/QĐ-UB

109

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Bé

1996

Ấp Hòn Me - xã Thổ Sơn - huyện Hòn Đất - tỉnh KG

854/QĐ-UB

110

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Tạ Thu Mai

1996

Ấp Tân Thạnh - xã Tân Hiệp A - huyện Tân Hiệp - tỉnh KG

524/QĐ-UB

111

Giải quyết đơn khiếu nại của Ban tế tự Đình Tân Thành

1996

Ấp Tân Thành - xã Tân Hiệp B - huyện Tân Hiệp - tỉnh KG

 

112

Giải quyết đơn khiếu nại của Ban hộ trì Chùa  Kiên Tân Tự  với ông Trương Văn Mẫn

1996

Ấp Đông An - xã Thạnh Đông B - huyện Tân Hiệp - tỉnh KG

 

113

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Luận

1996

Ấp Đông Hưng - TT. Tân Hiệp - huyện Tân Hiệp - tỉnh KG

856/QĐ-UB

114

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kim Anh

1996

Ấp Nước Chảy - xã Vĩnh Bình Bắc - huyện Vĩnh Thuận - tỉnh KG

344/QĐ-UB

115

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đinh Hồng Quy

1996

Ấp Bảo Vinh B - xã Xuân Vinh - huyện Xuân Lộc - tỉnh Đồng Nai

1534/QĐ-UB

116

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Hoa với ông Ngô Văn Huynh

1996

Ấp Vĩnh Tiến - xã Vĩnh Hòa - huyện Vĩnh Thuận - tỉnh KG

 

117

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Hạnh Phúc

1996

124 KP2 - P. An Hòa - TX. Rạch Giá - tỉnh KG

342/QĐ-UB

118

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Sử Hữu Đa với Huỳnh Thị Thuận

1996

Ấp Cạnh Đền I - xã Vĩnh Phong -  huyện Vĩnh Thuận - tỉnh KG

 

119

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Duy Tân

1996

Ấp Vĩnh Tây - xã Vĩnh Phong - huyện Vĩnh Thuận - tỉnh KG

1505/QĐ-UB