Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Dữ liệu về bản đồ địa hình

Xem với cỡ chữAA

Danh mục dữ liệu về mô hình số địa hình

(14:35 | 08/01/2019)

Danh mục dữ liệu về mô hình số địa hình

Số TT

Đơn vị hành chính

Năm thực hiện

Loại hồ sơ (Giấy/Số)

Tỷ lệ

Hệ tọa độ

Loại file

01

Tỉnh Kiên Giang

2011

Số

1/5.000

VN2000

.gdb