Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Người phát ngôn Sở TNMT

Xem với cỡ chữAA

NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN BÁO CHI

(15:01 | 15/12/2018)

Người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí

* Ông Nguyễn Xuân Lộc      - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

                                            - Di động: 0919 831 888

                                            - Email: xuanlockg@yahoo.com.vn