Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Giao đất - Cho thuê đất - Thu hồi đất

Xem với cỡ chữAA

Quyết định giao đất và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kiên Giang tại ấp Công Sự, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng

(14:57 | 09/10/2019)

Ngày 03/10/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2268/QĐ-UBND về việc giao đất và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kiên Giang tại ấp Công Sự, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.

Nguồn: vpubnd.kiengiang.gov.vn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   QD_2268_UBND.signed.pdf