Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Giao đất - Cho thuê đất - Thu hồi đất

Xem với cỡ chữAA

Quyết định cho Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thuê đất tại Quốc lộ 80, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành

(08:01 | 26/09/2019)

Ngày 16/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2127/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thuê đất tại Quốc lộ 80, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (Kho xăng dầu Thọ Phước).

Nguồn: vpubnd.kiengiang.gov.vn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   QD_2127_UBND.signed.pdf