Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Giao đất - Cho thuê đất - Thu hồi đất

Xem với cỡ chữAA

Quyết định cho Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thuê đất tại khu Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành

(08:00 | 26/09/2019)

Ngày 16/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2126/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thuê đất tại khu Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang để sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (Nhà máy chế biến thực phẩm đóng hộp).

Nguồn: vpubnd.kiengiang.gov.vn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   QD_2126_UBND.signed.pdf