Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Giao đất - Cho thuê đất - Thu hồi đất

Xem với cỡ chữAA

Quyết định cho Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thuê đất tại khu phố 2, đường Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá

(07:56 | 26/09/2019)

Ngày 16/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2122/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thuê đất tại khu phố 2, đường Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (Cửa hàng bách hóa số 1).

Nguồn: vpubnd.kiengiang.gov.vn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   QD_2122_UBND.signed.pdf