Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Giao đất - Cho thuê đất - Thu hồi đất

Xem với cỡ chữAA

Quyết định cho Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thuê đất tại Quốc lộ 80, khu phố 3, phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên

(07:55 | 26/09/2019)

Ngày 16/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2121/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thuê đất tại Quốc lộ 80, khu phố 3, phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (Cửa hàng xăng dầu số 25).

Nguồn: vpubnd.kiengiang.gov.vn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Quyết định số 2121.docx