Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Giao đất - Cho thuê đất - Thu hồi đất

Xem với cỡ chữAA

Quyết định cho Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thuê đất tại số 258, đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá

(07:54 | 26/09/2019)

Ngày 16/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2120/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thuê đất tại số 258, đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (Kho Ngô Quyền).

Nguồn: vpubnd.kiengiang.gov.vn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   QD_2120_UBND.signed.pdf