Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Giao đất - Cho thuê đất - Thu hồi đất

Xem với cỡ chữAA

Quyết định thu hồi đất, giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Mầm non Vân Khánh tại ấp Kim Qui B, xã Vân Khánh, huyện An Minh

(07:53 | 26/09/2019)

Ngày 06/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2028/QĐ-UBND về việc thu hồi đất, giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Mầm non Vân Khánh tại ấp Kim Qui B, xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo (xây dựng trường mầm non).

Nguồn: vpubnd.kiengiang.gov.vn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   QD_2028_UBND.signed.pdf