Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Giao đất - Cho thuê đất - Thu hồi đất

Xem với cỡ chữAA

Quyết định cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Toàn Lộc thuê đất tại lô A1-4, A1-5 đường số 1, Khu công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành

(07:51 | 26/09/2019)

Ngày 03/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1992/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Toàn Lộc thuê đất tại lô A1-4, A1-5 đường số 1, Khu công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang để sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp (Dự án xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất gia công đế giày).

Nguồn: vpubnd.kiengiang.gov.vn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   QD_1992_UBND.signed.pdf