Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Giao đất - Cho thuê đất - Thu hồi đất

Xem với cỡ chữAA

Quyết định thu hồi đất thuộc quyền sử dụng đất thuê của Công ty TNHH Chí Hiếu và cho Công ty TNHH MTV Thủy sản Quyền Ngọc thuê đất tại Khu cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành

(19:32 | 23/09/2019)

Ngày 22/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1918/QĐ-UBND về việc thu hồi đất thuộc quyền sử dụng đất thuê của Công ty TNHH Chí Hiếu và cho Công ty TNHH MTV Thủy sản Quyền Ngọc thuê đất tại Khu cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (Dự án nhà xe + rửa xe).

Nguồn: vpubnd.kiengiang.gov.vn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   QD_1918_UBND.signed.pdf