Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Giao đất - Cho thuê đất - Thu hồi đất

Xem với cỡ chữAA

Quyết định giao đất cho Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang tại ấp Đông Thọ, xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp

(19:28 | 23/09/2019)

Ngày 22/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1914/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang tại ấp Đông Thọ, xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang để sử dụng vào mục đích đất ở tại nông thôn (Khu dân cư kinh 5).

Nguồn: vpubnd.kiengiang.gov.vn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   QD_1914_UBND.signed.pdf