Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Giao đất - Cho thuê đất - Thu hồi đất

Xem với cỡ chữAA

Quyết định giao đất cho Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang tại Lô B5-08 dự án Khu đô thị mới 67,5 ha, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc

(19:20 | 23/09/2019)

Ngày 22/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1906/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang tại Lô B5-08 dự án Khu đô thị mới 67,5 ha, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị.

Nguồn: vpubnd.kiengiang.gov.vn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   QD_1906_UBND.signed.pdf