Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Giao đất - Cho thuê đất - Thu hồi đất

Xem với cỡ chữAA

Quyết định cho Công ty TNHH MTV PT Mekong thuê đất tại Khu công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành

(12:16 | 18/08/2019)

Ngày 05/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1759/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH MTV PT Mekong thuê đất tại Khu công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang để sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp (Dự án sản xuất, lắp ráp, kinh doanh, thương mại và phân phối thiết bị điện nước).

Nguồn: vpubnd.kiengiang.gov.vn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   QD_1759_UBND.signed.pdf