Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Giao đất - Cho thuê đất - Thu hồi đất

Xem với cỡ chữAA

Quyết định giao đất cho Trường THPT Ngô Sĩ Liên tại ấp Tà Tây, xã Phi Thông, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

(12:12 | 18/08/2019)

Ngày 25/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1675/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường THPT Ngô Sĩ Liên tại ấp Tà Tây, xã Phi Thông, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và Đào tạo (xây dựng Trường THPT Ngô Sĩ Liên).

Nguồn: vpubnd.kiengiang.gov.vn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   QD_1675_UBND.signed.pdf