Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ tết Dương lịch năm 2019

(16:41 | 28/12/2018)

Thông báo số 204/TB-STNMT ngày 26/12/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ tết Dương lịch 2019.

Văn phòng Sở

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   TB_204_STNMT.signed.PDF