Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Đào tạo nghiệp vụ về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu tại tỉnh Kiên Giang

(10:08 | 24/12/2018)

Thông báo số 126/TB-STNMT ngày 11/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu tại tỉnh Kiên Giang.

- Thời gian: 03 ngày (từ ngày 04/10/2018-06/10/2018)

- Địa điểm: Hội trường Bưu điện tỉnh Kiên Giang, số 575 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, TP. Rạch Giá, Kiên Giang.

- Học phí: 650.000 đồng (sáu trăm năm mươi ngàn đồng).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Kiên Giang, số 1226A Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TP. Rạch Giá, Kiên Giang, Liên hệ: 02973.963 636 - 0916 411 168.

Chi cục Bảo vệ môi trường

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   TB_126_STNMT.pdf