Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo chức danh và chữ ký Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường

(14:10 | 24/12/2018)

Thông báo số 170/TB-STNMT ngày 17/12/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   TB_170_STNMT.signed.PDF