Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai

(14:09 | 24/12/2018)

Thông báo số 138/TB-STNMT ngày 16/10/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   TB_138_STNMT.signed.pdf