Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Giá đất

Xem với cỡ chữAA

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(08:24 | 25/12/2018)

Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   QD_20_2018_UBND.signed.pdf