TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Thanh tra - Kiểm tra

Xem với cỡ chữAA

Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường

(16:29 | 31/12/2018)

Chiều ngày 12/7, Tổ công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao, Chương trình công tác của Bộ và giải quyết các kiến nghị của địa phương của Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường. Thứ trưởng Trần Quý Kiên, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì buổi làm việc.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có thường trực Tổ công tác là Văn phòng Bộ, các thành viên Tổ công tác là lãnh đạo Tổng cục, Cục, Vụ trực thuộc Bộ, cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường.

Theo báo cáo, từ ngày 02/01/2017 đến ngày 06/7/2018, Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường được giao 68 nhiệm vụ, cụ thể là 03 đề án, văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình công tác; 26 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; 06 nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao tại các thông báo kết luận; 16 nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao tại các văn bản đến của các Bộ, ngành, địa phương; 11 văn bản mật; 06 nhiệm vụ do địa phương gửi trực tiếp đến Cục.

Số nhiệm vụ đã hoàn thành là 46/63 (chiếm 67%), trong đó: hoàn thành đúng hạn là 33/46 (chiếm 71%), hoàn thành nhưng quá hạn là 13/46 (chiếm 29%); số nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành là 0/46; số nhiệm vụ đang triển khai thực hiện trong hạn là 22/68 (chiếm 33%).

Ông Đặng Ngọc Điệp, Chánh Văn phòng Bộ - Thường trực Tổ công tác phát biểu tại buổi làm việc

Theo đánh giá chung của Tổ công tác, Cục đã hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao, phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành và chuyên môn nghiệp vụ của Bộ và toàn ngành tài nguyên và môi trường, góp phần cải cách hành chính. Cục triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin mang lại hiệu quả thiết thực, tạo bước đổi mới căn bản trong phương thức chỉ đạo điều hành phục vụ hoạt động của Bộ và các đơn vị thông qua sử dụng các hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, Cổng thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử, hệ thống giao ban điện tử… Cục cũng đã hỗ trợ các đơn vị triển khai xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tới người dân và doanh nghiệp, từng bước thực hiện Chính phủ điện tử và hiện đại hóa ngành tài nguyên và môi trường.  

Tại buổi làm việc, các đơn vị trực thuộc Bộ đánh giá cao sự phối hợp và hỗ trợ của Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên và môi trường trong xây dựng và ứng dụng nhiều phần mềm quản lý hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Đồng thời, các đơn vị cũng đề nghị Cục tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa ngành tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương.

Ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đánh giá cao và biểu dương Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường đã không để nhiệm vụ nào quá hạn mà chưa hoàn thành.

Nhấn mạnh vai trò của Cục trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý điều hành và công tác chuyên môn của các lĩnh vực hết sức phức tạp mà Bộ quản lý, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho rằng, Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường đã bước đầu đáp ứng được kỳ vọng của Lãnh đạo Bộ, thể hiện qua việc thực hiện tốt Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử, phối hợp triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; hỗ trợ cho các đơn vị trong Bộ triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo Bộ…

Trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ và chất lượng, cần giảm số lượng nhiệm vụ hoàn thành nhưng quá hạn và đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ đang triển khai trong hạn.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, Thứ trưởng đề nghị Cục tiếp tục hỗ trợ các đơn vị xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng, xây dựng hệ thống kết nối với các Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành trong toàn ngành. “Đây là vấn đề Bộ trưởng hết sức quan tâm và đề nghị toàn thể cán bộ, công chức từ người đứng đầu các đơn vị, cấp phó và các nhân viên triển khai thực hiện toàn diện.” – Thứ trưởng Trần Quý Kiên nói.

Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị Cục tiếp đảm bảo các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành của Lãnh đạo Bộ để các chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ được chuyển đến các đơn vị kịp thời, chính xác; đảm bảo hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ thực sự hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần cải cách hành chính; hỗ trợ xây dựng các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyên môn nghiệp vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước của các đơn vị…

Toàn cảnh buổi làm việc

Nguồn: monre.gov.vn