Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Các thông tin khác

Xem với cỡ chữAA

Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác tổ chức cán bộ năm 2018

(09:17 | 02/01/2019)

Thực  hiện  Quyết  định số 3537/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2017 của  Bộ  trưởng  Bộ Tài nguyên và Môi  trường về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác tổ  chức cán bộ  năm 2018, ngày 16/11/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với đoàn Kiểm tra công tác cán bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, do đồng chí Giang Đức Chung - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ làm trưởng đoàn, tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đoàn Hữu Thắng – Phó Giám đốc Sở cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Lãnh đạo Vụ tổ chức phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Lưu Hoàng Quốc, Phó Chánh Văn phòng Sở đã thông qua Báo cáo tự kiểm tra công tác tổ chức cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang. Theo đó, công tác tổ chức và cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, bộ máy tổ chức hoạt động ổn định, hiệu quả có bước cải thiện, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhìn chung có chuyển biến. Bên cạnh đó, Sở hoàn thiện công tác quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý cấp Sở, cấp phòng của đơn vị trực thuộc, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2016-2020; trình phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 2020-2025 và các giai đoạn tiếp theo.

Đoàn kiểm tra lần này nhằm phát hiện và khắc phục giải quyết những khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện công tác tổ chức cán bộ đồng thời phát hiện, khen thưởng, triển khai và nhân rộng những tổ chức, cá nhân điển hình, tiên tiến trong thực hiện công tác tổ chức cán bộ.

Toàn cảnh buổi làm việc (ảnh Hoàng Thống)

Hoàng Thống