TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Các thông tin khác

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 Cụm thi đua số IX ngành Tài nguyên và Môi trường

(08:40 | 28/07/2020)

Chiều ngày 17-7, tại thành phố Sóc Trăng, Cụm thi đua số IX thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và cán bộ phụ trách thi đua, khen thưởng, quản lý đất đai 07 tỉnh, thành phố: An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang và Sóc Trăng cùng tham dự.

Đ/c Nguyễn Bình Thuận - PGĐ Sở TN&MT Bạc Liêu (Cụm trưởng) và Đ/c Ngô Thái Chân - Giám đốc Sở TNMT Sóc Trăng (Cụm phó) chủ trì hội nghị

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số IX đã tổ chức triển khai và thực hiện tốt công tác thi đua thưởng, kịp thời xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua sâu rộng đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động. Các nội dung phong trào thi đua luôn bám sát với từng lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành. Thông qua các phong trào thi đua các đơn vị trong cụm đã thực hiện cơ bản hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra; nhiều nhiệm vụ quan trọng của ngành đã được triển khai thực hiện hiệu quả như: kịp thời tham mưu HĐND, UBND tỉnh, thành phố trong việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương đáp ứng được yêu cầu quản lý, điều hành. Quan tâm và thực hiện tốt công tác lập và triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch của ngành nhằm phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; công tác tham mưu cấp phép trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thủ tục. Các thành viên trong Cụm đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của ngành, bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên; kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được chủ động triển khai góp phần thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất. Công tác cải cách thủ tục hành chính đã có nhiều chuyển biến theo hướng đơn giản, tiết kiệm thời gian và chi phí cho tổ chức, cá nhân, đáp ứng được yêu cầu công cuộc cải cách hành chính; công tác thanh tra, kiểm tra được chú trọng thực hiện, triển khai kịp thời các cuộc thanh tra đột xuất và thanh tra theo kế hoạch. Công tác tổ chức bộ máy tiếp tục được quan tâm sắp xếp, kiện toàn theo hướng tin gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Toàn cảnh hội nghị (ảnh Hoàng Quốc)

Cũng tại hội nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường 07 tỉnh, thành phố đã quán triệt chủ đề phong trào thi đua yêu nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động năm 2020 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”; cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với chủ đề “Những khó khăn, vướng mắc và giải pháp tăng cường quản lý đất đai đối với việc hình thành các khu dân cư tự phát; công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất”, đây được xem là một trong những vấn đề các địa phương vẫn còn lúng túng, nan giải hiện nay, trao đổi tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc để cùng nhau tìm ra giải pháp tối ưu trong thời gian tới.

Với những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, các tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số IX đã đề ra phương hướng, hoạt động thi đua, khen thưởng 06 tháng cuối năm với mục tiêu đảm bảo thực hiện đạt Chương trình, Kế hoạch đã ký kết giao ước thi đua từ đầu năm 2020.

Hoàng Quốc