Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Các thông tin khác

Xem với cỡ chữAA

Họp góp ý Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Quản lý tài nguyên, môi trường - đồng bộ hóa toàn bộ dữ liệu tài nguyên, môi trường của tỉnh Kiên Giang”

(15:22 | 02/08/2019)

Chiều ngày 26/7 tại trụ sở, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp góp ý Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Quản lý tài nguyên, môi trường - đồng bộ hóa toàn bộ dữ liệu tài nguyên, môi trường của tỉnh Kiên Giang”; chủ trì buổi họp có Bà Võ Thị Vân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin.

Đơn vị tư vấn thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Quản lý tài nguyên, môi trường - đồng bộ hóa toàn bộ dữ liệu tài nguyên, môi trường của tỉnh Kiên Giang”; các ý kiến góp ý của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Phát biểu kết luận, Bà Võ Thị Vân tiếp thu, ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đồng chí tham dự buổi họp; đồng thời yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT hoàn chỉnh báo cáo gửi lại Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 05/8/2019 để xem xét trước khi trình Hội đồng của tỉnh.

Minh Phong