Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo “Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Kiên Giang”

(14:36 | 07/08/2019)

Ngày 18/7/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 696/STNMT-BHĐ về việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo “Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Kiên Giang”.

Ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Chi cục Biển và Hải đảo) trong thời gian ít nhất 45 ngày.

+ Địa chỉ: 1226A Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TP. Rạch Giá, Kiên Giang.

+ Email: ccbvhd.stnmt@kiengiang.gov.vn.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào