Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 127/STNMT-VP
Trích yếu nội dung về việc lấy ý kiến của công chức, viên chức và người lao động về Quy chế nâng lương trước thời hạn
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 27/02/2014
Ngày có hiệu lực 27/02/2014 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổ chức
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Lộc
Download CV-STNMT_127_Nang luong truoc han.PDF