Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Tài nguyên đất

Xem với cỡ chữAA

Tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

(13:47 | 14/02/2019)

Ngày 28/01/2019 Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang ban hành Quyết định số 104/TB-STNMT về việc thực hiện tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết giấy chứng nhận của Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2019.

Hủy 46.822 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng trong quá trình in Giấy chứng nhận và phôi giấy chứng nhận tồn theo mẫu cũ từ khi sử dụng đến nay (đính kèm danh sách).

Địa điểm tiêu hủy: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, địa chỉ: 1228 Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Văn phòng ĐKĐĐ

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   DS_phoiGCNhong_2018.signed.PDF  QD_104_STNMT.signed.PDF