Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 111/QĐ-STNMT
Trích yếu nội dung Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 20/04/2016
Ngày có hiệu lực 20/04/2016 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Tổ chức
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Lộc
Download QD_111_STNMT.pdf