TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 144

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
65/QĐ-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Quyết định Các lĩnh vực khác Niêm yết công khai Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức người lao động ngành tài nguyên và môi trường 06/05/2014
117-QĐ/BCSĐTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quyết định Các lĩnh vực khác Ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường 11/04/2014
15/KH-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Tổ chức Tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 04/03/2014
127/STNMT-VP Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Tổ chức về việc lấy ý kiến của công chức, viên chức và người lao động về Quy chế nâng lương trước thời hạn 27/02/2014
23/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Thủ tục hành chính Cải cách hành chính năm 2014 03/12/2013
21/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn về phòng, chống tham nhũng cho công chức, viên chức và nhân dân. 13/11/2013
1975/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Tài nguyên đất Phê duyệt Dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai" 30/10/2013
4167/BTNMT-TCQLĐĐ Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Tài nguyên đất về việc ghi thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân vào giấy chứng nhận khi hết thời hạn 18/10/2013
3751/BTNMT-TCQLĐĐ Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Tài nguyên đất về việc đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ quan, tổ chức sử dụng đất 27/09/2013