Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 6

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
05/2020/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên đất Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 10/04/2020
37/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghĩ định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 30/03/2020
24/2020/NĐ-CP Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Nghị định Tài nguyên đất Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 24/02/2020
18/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Đo đạc và Bản đồ Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ 11/02/2020
03/2020/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Tài nguyên đất Ban hành Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 13/01/2020
06/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài nguyên đất Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 03/01/2020