Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 22

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
50/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Các lĩnh vực khác Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 31/12/2017
76/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Tài nguyên nước Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ 29/12/2017
61/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Địa chất và Khoáng sản Quy định quy trình, phương pháp xác định và các mẫu biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế 22/12/2017
47/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Tài nguyên nước Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước 07/11/2017
33/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Tài nguyên đất Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai 29/09/2017
24/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Môi trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường 01/09/2017
16/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Tài nguyên nước Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước 25/07/2017
15/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Tài nguyên nước Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước 21/07/2017
82/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài nguyên nước Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 17/07/2017
23/2017/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên đất; Thanh tra Ban hành quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 30/06/2017
20/2017/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Địa chất và Khoáng sản Về việc phê duyệt thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Kiên Giang giải đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 20/06/2017
73/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Công nghệ thông tin Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 14/06/2017
19/2017/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên đất Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 09/06/2017
10/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Viễn thám Quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000 06/06/2017
09/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Báo cáo Viễn thám Quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia 06/06/2017