TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 22

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1481/QĐ-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Quyết định Môi trường Thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường 19/12/2017
888/TTr-VP Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Thanh tra Gửi Kế hoạch thanh tra về tài nguyên và môi trường năm 2018 27/11/2017
159/KH-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Triển khai thi hành Bộ Luật hình sự năm 2015 10/11/2017
2528/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quyết định Thủ tục hành chính Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung, thay thế, thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 18/10/2017
210/TB-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Thông báo Các lĩnh vực khác Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 01/10/2017-15/10/2017. 05/10/2017
940/STNMT-QLĐĐ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Tài nguyên đất Về việc cho ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Giồng Riềng 04/10/2017
937/STNMT-QLĐĐ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Tài nguyên đất Về việc lịch họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện 04/10/2017
926/STNMT-QLĐĐ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Tài nguyên đất về việc cho ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện 02/10/2017
1010/QĐ-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Quyết định Thủ tục hành chính Về việc ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 07/09/2017
36/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Công nghệ thông tin Triển khai ứng dụng chữ ký số tại Sở Tài nguyên và Môi trường 17/08/2017
173/TB-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Thông báo Các lĩnh vực khác Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 02/08/2017
172/TB-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Thông báo Thủ tục hành chính Về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả kết quả đối với các thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn huyện Phú Quốc. 02/08/2017
35/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2018 01/08/2017
1415/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Các lĩnh vực khác Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/07/2017
535/STNMT-BVMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Môi trường Tăng cường công tác quản lý chất thải nguy hại 09/06/2017