Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 22

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
49/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Tài nguyên đất Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai 28/12/2016
46/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Các lĩnh vực khác Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường 27/12/2016
39/2016/QĐ-UBND Ban Tổ Chức Quyết định Đo đạc và Bản đồ Về việc quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 22/12/2016
57/2016/NQ-HĐND HĐND tỉnh Kiên Giang Nghị quyết Tài nguyên đất Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016-2020) tỉnh Kiên Giang 09/12/2016
158/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Địa chất và Khoáng sản Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản 29/11/2016
155/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Môi trường; Thanh tra Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 18/11/2016
154/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Môi trường Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 16/11/2016
31/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Môi trường Về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 14/10/2016
24/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Tài nguyên nước Quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt 09/09/2016
19/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Môi trường Về báo cáo công tác bảo vệ môi trường 24/08/2016
21/2016/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Địa chất và Khoáng sản Về việc quy định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh Kiên Giang 29/07/2016
17/2016/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên nước Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 23/05/2016
09/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Khí tượng thủy văn Quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết 16/05/2016
08/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Khí tượng thủy văn Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia 16/05/2016
07/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Khí tượng thủy văn Quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia 16/05/2016