Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 10

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
17/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Giải pháp nâng cao nâng lực cạnh tranh năm 2015 29/09/2015
559/STNMT-BVMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Môi trường Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2015 03/09/2015
10/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Tổ chức Hội thao Ngành TN&MT Khu vực phía Nam lần thứ XII năm 2015 tại thành phố Rạch Giá-Kiên Giang 10/08/2015
1524/CT-UBND Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Chỉ thị Thủ tục hành chính Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 24/07/2015
1408/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tổ chức Về việc tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang 08/07/2015
11/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III, năm 2015 (giai đoạn 201-2015). 01/06/2015
286/STNMT-BVMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Các lĩnh vực khác Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6); Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01-08/6); Ngày Đại dương thế giới năm 2015 (08/6). 18/05/2015
252/STNMT-VPĐK Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Thủ tục hành chính Về việc không sử dụng phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thất lạc 07/05/2015
578/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Thủ tục hành chính Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang 24/03/2015
05/KH-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Công nghệ thông tin Thu thập và cập nhật dữ liệu về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2015-2016 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 20/01/2015