Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 1

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
03/2020/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Tài nguyên đất Ban hành Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 13/01/2020