Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 74

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
24/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Thông tin, tuyên truyền về công tác thi đua khen thưởng năm 2018 15/05/2018
12/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 09/04/2018
311/STNMT-ĐĐBĐ&VT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Đo đạc và Bản đồ Về việc hướng dẫn đo đạc trích đo địa chính thửa đất phục vụ các mục đích quản lý nhà nước về đất đai 30/03/2018
266/STNMT-KS Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Địa chất và Khoáng sản Về việc thực hiện các quy định về xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế 26/03/2018
232/STNMT-CNTT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Công nghệ thông tin Về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tại Sở Tài nguyên và Môi trường 16/03/2018
209/STNMT-KS Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Địa chất và Khoáng sản Về việc đăng tải công khai nội dung dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 1, Điều 3 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh về việc quy định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh Kiên Giang. 14/03/2018
199/STNMT-TNN Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Khí tượng thủy văn; Tài nguyên nước Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3); Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2018 12/03/2018
04/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Tài nguyên nước; Khí tượng thủy văn Về việc tổ chức hưởng ứng kỷ niệm "Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới" năm 2018 12/03/2018
107/STNMT-QLĐĐ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Tài nguyên đất Về việc đăng tải dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Kiên Giang 06/02/2018
1481/QĐ-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Quyết định Môi trường Thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường 19/12/2017
210/TB-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Thông báo Các lĩnh vực khác Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 01/10/2017-15/10/2017. 05/10/2017
940/STNMT-QLĐĐ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Tài nguyên đất Về việc cho ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Giồng Riềng 04/10/2017
937/STNMT-QLĐĐ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Tài nguyên đất Về việc lịch họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện 04/10/2017
926/STNMT-QLĐĐ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Tài nguyên đất về việc cho ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện 02/10/2017
1010/QĐ-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Quyết định Thủ tục hành chính Về việc ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 07/09/2017