Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 65

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1481/QĐ-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Quyết định Môi trường Thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường 19/12/2017
210/TB-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Thông báo Các lĩnh vực khác Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 01/10/2017-15/10/2017. 05/10/2017
940/STNMT-QLĐĐ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Tài nguyên đất Về việc cho ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Giồng Riềng 04/10/2017
937/STNMT-QLĐĐ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Tài nguyên đất Về việc lịch họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện 04/10/2017
926/STNMT-QLĐĐ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Tài nguyên đất về việc cho ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện 02/10/2017
1010/QĐ-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Quyết định Thủ tục hành chính Về việc ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 07/09/2017
36/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Công nghệ thông tin Triển khai ứng dụng chữ ký số tại Sở Tài nguyên và Môi trường 17/08/2017
173/TB-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Thông báo Các lĩnh vực khác Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 02/08/2017
172/TB-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Thông báo Thủ tục hành chính Về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả kết quả đối với các thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn huyện Phú Quốc. 02/08/2017
35/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2018 01/08/2017
535/STNMT-BVMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Môi trường Tăng cường công tác quản lý chất thải nguy hại 09/06/2017
294/STNMT-VPĐK Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Đo đạc và Bản đồ Về việc trích đo, trích lục địa chính thửa đất để thực hiện tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 05/04/2017
16/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2017 03/04/2017
218/STNMT-TTr Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Tài nguyên đất Xin ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về đất đai. 09/03/2017
08/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Khí tượng thủy văn Tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm "Ngày Nước thế giới" và "Ngày Khí tượng thế giới" năm 2017 03/03/2017