Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 74

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
353/STNMT-BVMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Môi trường Về việc tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường 18/04/2019
13/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Thanh tra Triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 04/04/2019
12/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Thanh tra Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng năm 2019 04/04/2019
10/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Thanh tra Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 22/03/2019
225/STNMT-TNN Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Khí tượng thủy văn; Tài nguyên nước Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2019 07/03/2019
05/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Công nghệ thông tin Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 05/03/2019
144/QĐ-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Quyết định Môi trường Ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 19/02/2019
136/STNMT-BVMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Môi trường Về việc thực hiện Kế hoạch về dự toán chi ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2019 và kế hoạch 03 năm (2019-2021) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 13/02/2019
114/STNMT-BVMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Môi trường Về việc lập hộp thư điện tử phục vụ hoạt động nhập khẩu phế liệu 30/01/2019
02/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Thủ tục hành chính Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 22/01/2019
01/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Thủ tục hành chính Công tác cải cách hành chính năm 2019 11/01/2019
1117/STNMT-CCQLĐĐ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Tài nguyên đất Về việc cho ý kiến về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện 20/11/2018
906/STNMT-BVMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Môi trường Lắp đặt hệ thống quan trắc phát thải tự động liên tục 26/09/2018
736/STNMT-CNTT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Các lĩnh vực khác Về việc phối hợp tuyên truyền lĩnh vực tài nguyên và môi trường 01/08/2018
473/STNMT-V Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Thủ tục hành chính Về việc triển khai các văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 21/05/2018