TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 10

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
36/2018/QH14 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác Luật phòng, chống tham nhũng 20/11/2018
25/2018/QH14 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác Luật Tố cáo 12/06/2018
104/2016/QH13 Quốc hội Luật Công nghệ thông tin Luật tiếp cận thông tin 06/04/2016
103/2016/QH13 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác Luật Báo chí 05/04/2016
90/2015/QH13 Quốc hội Luật Khí tượng thủy văn Luật Khí tượng thủy văn 23/11/2015
55/2014/QH13 Quốc hội Luật Môi trường Luật Bảo vệ môi trường 23/06/2014
45/2013/QH13 Quốc hội Luật Tài nguyên đất Luật Đất đai 29/11/2013
17/2012/QH13 Quốc hội Luật Tài nguyên nước Luật Tài nguyên nước 21/06/2012
60/2010/QH12 Quốc hội Luật Địa chất và Khoáng sản Luật Khoáng sản 17/11/2010
51/2005/QH11 Quốc hội Báo cáo Công nghệ thông tin Luật Giao dịch điện tử 29/11/2005