TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 15

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
571/QĐ-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên đất Về việc ủy quyền cho Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ thực hiện cấp đổi GCNQSDĐ, quyền SHNO và Tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh KG 27/05/2020
2967/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên đất Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 27/12/2019
4944/BTNMT-TCQLĐĐ Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Tài nguyên đất Về việc kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép 30/09/2019
748/QĐ-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên đất Về việc hủy Quyết định số 723/QĐ-STNMT ngày 31/5/2018 của Sở TN&MT về việc thu hồi GCNQSDĐ số CI 598576 do Sở TN&MT cấp ngày 30/6/2017 cho ông Nguyễn Văn Ngời, tại ấp Mỹ Bình, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất 05/07/2019
15/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Tài nguyên đất Về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 17/06/2019
1117/STNMT-CCQLĐĐ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Tài nguyên đất Về việc cho ý kiến về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện 20/11/2018
107/STNMT-QLĐĐ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Tài nguyên đất Về việc đăng tải dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Kiên Giang 06/02/2018
940/STNMT-QLĐĐ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Tài nguyên đất Về việc cho ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Giồng Riềng 04/10/2017
937/STNMT-QLĐĐ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Tài nguyên đất Về việc lịch họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện 04/10/2017
926/STNMT-QLĐĐ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Tài nguyên đất về việc cho ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện 02/10/2017
218/STNMT-TTr Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Tài nguyên đất Xin ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về đất đai. 09/03/2017
646/STNMT-QLĐĐ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Tài nguyên đất V/v rà soát Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Kiên Giang 03/08/2016
1975/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Tài nguyên đất Phê duyệt Dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai" 30/10/2013
4167/BTNMT-TCQLĐĐ Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Tài nguyên đất về việc ghi thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân vào giấy chứng nhận khi hết thời hạn 18/10/2013
3751/BTNMT-TCQLĐĐ Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Tài nguyên đất về việc đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ quan, tổ chức sử dụng đất 27/09/2013