TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 7

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
239/TB-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Thông báo Cải cánh hành chính Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 20/12/2019
205/TB-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Thông báo Tổ chức Về việc tuyển dụng viên chức 07/11/2019
210/TB-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Thông báo Các lĩnh vực khác Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 01/10/2017-15/10/2017. 05/10/2017
173/TB-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Thông báo Các lĩnh vực khác Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 02/08/2017
172/TB-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Thông báo Thủ tục hành chính Về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả kết quả đối với các thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn huyện Phú Quốc. 02/08/2017
232/TB-STNMT Bộ Nội vụ Thông báo Công nghệ thông tin về việc giao lưu trực tuyến qua mạng internet với nhân dân vào doanh nghiệp về hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp 31/10/2016
Thông báo số 114/TB-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Thông báo Đo đạc và Bản đồ Hướng dẫn về trích đo địa chính phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất 02/06/2016