Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 30

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
37/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghĩ định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 30/03/2020
24/2020/NĐ-CP Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Nghị định Tài nguyên đất Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 24/02/2020
18/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Đo đạc và Bản đồ Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ 11/02/2020
06/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài nguyên đất Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 03/01/2020
91/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thanh tra Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 19/11/2019
73/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Công nghệ thông tin Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 05/09/2019
67/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Địa chất và Khoáng sản Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 31/07/2019
38/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 09/05/2019
37/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch 07/05/2019
03/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Viễn thám Về hoạt động viễn thám 04/01/2019
167/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài nguyên nước Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất 26/12/2018
13/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Công nghệ thông tin Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cân thông tin 23/01/2018
82/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài nguyên nước Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 17/07/2017
73/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Công nghệ thông tin Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 14/06/2017
33/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài nguyên nước; Địa chất và Khoáng sản; Thanh tra Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 03/04/2017