Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 8

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
36/2018/QH14 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác Luật phòng, chống tham nhũng 20/11/2018
25/2018/QH14 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác Luật Tố cáo 12/06/2018
104/2016/QH13 Quốc hội Luật Công nghệ thông tin Luật tiếp cận thông tin 06/04/2016
90/2015/QH13 Quốc hội Luật Khí tượng thủy văn Luật Khí tượng thủy văn 23/11/2015
55/2014/QH13 Quốc hội Luật Môi trường Luật Bảo vệ môi trường 23/06/2014
45/2013/QH13 Quốc hội Luật Tài nguyên đất Luật Đất đai 29/11/2013
17/2012/QH13 Quốc hội Luật Tài nguyên nước Luật Tài nguyên nước 21/06/2012
60/2010/QH12 Quốc hội Luật Địa chất và Khoáng sản Luật Khoáng sản 17/11/2010