Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 32

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
15/KH-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Tổ chức Tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 04/03/2014
23/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Thủ tục hành chính Cải cách hành chính năm 2014 03/12/2013