Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 33

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
02/KH-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Kế hoạch Đo đạc và Bản đồ Thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 theo Chỉ thị số 21/CTTTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ 16/09/2014
15/KH-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Tổ chức Tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 04/03/2014
23/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Thủ tục hành chính Cải cách hành chính năm 2014 03/12/2013