Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 33

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
12/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 09/04/2018
04/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Tài nguyên nước; Khí tượng thủy văn Về việc tổ chức hưởng ứng kỷ niệm "Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới" năm 2018 12/03/2018
159/KH-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Triển khai thi hành Bộ Luật hình sự năm 2015 10/11/2017
36/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Công nghệ thông tin Triển khai ứng dụng chữ ký số tại Sở Tài nguyên và Môi trường 17/08/2017
35/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2018 01/08/2017
16/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2017 03/04/2017
08/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Khí tượng thủy văn Tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm "Ngày Nước thế giới" và "Ngày Khí tượng thế giới" năm 2017 03/03/2017
37/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Tài nguyên nước Tổ chức tập huấn tuyên truyền Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 08/12/2016
34/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Công nghệ thông tin Tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp về hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp 31/10/2016
27/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Thông tin, tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 15/07/2016
17/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Giải pháp nâng cao nâng lực cạnh tranh năm 2015 29/09/2015
10/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Tổ chức Hội thao Ngành TN&MT Khu vực phía Nam lần thứ XII năm 2015 tại thành phố Rạch Giá-Kiên Giang 10/08/2015
11/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III, năm 2015 (giai đoạn 201-2015). 01/06/2015
05/KH-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Công nghệ thông tin Thu thập và cập nhật dữ liệu về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2015-2016 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 20/01/2015
110/KH-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Đo đạc và Bản đồ Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 04/12/2014