TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 3

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
15/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Tài nguyên đất Về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 17/06/2019
08/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Các lĩnh vực khác Về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin 14/03/2017
1524/CT-UBND Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Chỉ thị Thủ tục hành chính Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 24/07/2015