TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 6

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
61/2018/NĐ-CP Chính phủ Báo cáo Các lĩnh vực khác Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23/04/2018
09/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Báo cáo Viễn thám Quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia 06/06/2017
21/2014/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Báo cáo Các lĩnh vực khác Ban hành quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 09/07/2014
29/2014/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Báo cáo Tài nguyên đất Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 02/06/2014
25/2014/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Báo cáo Đo đạc và Bản đồ; Tài nguyên đất Quy định về bản đồ địa chính 19/05/2014
51/2005/QH11 Quốc hội Báo cáo Công nghệ thông tin Luật Giao dịch điện tử 29/11/2005